Felles næringslivsuttale:

"Vi er uroa over den låge prioriteringa av FV60 gjennom Hornindal. Ein opprusta FV60 gjennom Hornindal har stor betydning for økonomien og dermed overlevingsevna til vår bedrift."

Dei fleste bileta på ulukkeskartet er lånt frå Fjordingen sitt arkiv. Løysinga er levert av Sico Data AS.